Dessa användarvillkor omfattar de allmänna villkor för användning av webbplatserna och tjänsterna däri (nedan kallade ”webbplatser och tjänster”) som upprätthålls av KAS bostäder Ab (nedan ”KAS bostäder”), vilka användaren förbinder sig att följa genom att användarna webbplatserna och tjänsterna.

KAS bostäder har rätt att när som helst ändra innehåll och tillgänglighet för webbplatser och tjänster eller att upphöra med publiceringen av webbplatserna och tillhandahållandet av deras tjänster, antingen temporärt eller permanent. KAS har också rätt att ändra dessa användningsvillkor när som helst.

Immateriella rättigheter

Allt material som publiceras via webbplatsen och tjänsterna är KAS bostäders egendom skyddad av varumärkesrätten, upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter, förutom tjänster producerade av tredje parter som kan vara kopplade till webbplatsen, såsom karttjänsten. KAS bostäder förbehåller sig alla rättigheter till det material som publicerats på webbplatserna och de tjänster de innehåller.

Du kan bläddra bland och kopiera material som publicerats på webbplatser och tjänster genom att skriva ut eller ladda upp filen till din dator. Materialet får dock endast användas för icke-kommersiellt och personligt bruk. Kopior eller delar av dem får inte säljas eller distribueras vare sig elektroniskt eller som papperskopior för kommersiella ändamål, eller modifieras eller införlivas i andra material eller andra webbsidor. Pressmeddelanden får publiceras i media.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick”. KAS bostäder gör sitt bästa för att webbplatsen och tjänsterna ska vara tillgängliga och kunna användas utan avbrott eller störningar, och att det material och de uppgifter som de innehåller ska vara aktuella och korrekta. KAS bostäder ansvarar dock inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, utebliven vinst eller avbrott i verksamhet till följd av avbrott eller sviktande åtkomst till eller missbruk av webbplatsens eller tjänsterna och det material och uppgifter som finns däri, även om en sådan eventuell skada skulle anmälas till KAS bostäder.

Webbplatsen och tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster däri (t.ex. en karttjänst) som upprätthålls av externa aktörer. Sådana länkar är tjänster som tillhandahålls enbart för användare och KAS bostäder är inte ansvarigt för dessa webbplatser, deras på webbplatserna eller riktigheten av innehållet, inte heller för lagenligheten i registreringen av personuppgifter som samlats in på webbplatserna.

Behandling av personuppgifter (dataskydd)

På KAS bostäders webbplats kan det finnas tjänster som kräver behandling av personuppgifter. Personuppgifter fås huvudsakligen hos kunden själv samt av Suomen Asiakastieto Ab:s kreditupplysningsregister och Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Personuppgifter används bl.a. skötsel av kundförhållandet, genomförande av enkäter om kundnöjdhet eller andra undersökningar, för direktreklam. Insamlade personuppgifter är en del av KAS bostäders personregister. Ytterligare information om användning av personuppgifter samt KAS bostäders registerbeskrivningar gällande personregister finns på adressen https://kas.fi/infoa/tietosuoja/.

Kontaktpunkt enligt 190 § informationssamhällsbalk

KAS bostäder (FO-nummer: 1656611-3)

Andra linjen 14,

00530 Helsingfors

Tfn (09)771 2777

tietosuoja@kas.fi