Ifall du har frågor, ta kontakt med oss.

 

Fastighetsskötselbolaget

  • när du vill göra en felanmälan som gäller din lägenhet
  • vid brådskande jourärenden som gäller lägenhetens skick

Disponenten

  • när du vill diskutera frågor som rör lägenhetens skick
  • om det finns störningar i ditt hus
  • när du vill säga upp ditt hyreskontrakt och inte kan göra det elektroniskt

Hyreskontrollen

  • när du vill diskutera frågor som rör hyresbetalning

Kundtjänsten på hyreskontrollen: mån–fre kl. 12–15 tfn 09 3154 9620

E-post: vuokravalvonta@kas.fi

Läs även anvisningarna om betalning av hyran.

Hyresförhandlaren

Läs även anvisningarna för bostadsbyte.