KAS asunnot pitää vuokrat ennallaan

KAS asunnot Oy:n hallitus on päättänyt vuoden 2022 vuokrista. Yhtiö jatkaa jo useamman vuoden jatkunutta nollalinjaa vuokrissa, joten vuokrankorotuksia ei asukkaille tule ensi vuonnakaan.

Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa:

”Yhtiöllä on 20-vuotisen historiansa juhlavuosi. Hyvä taloudellisen käyttöasteen kehitys ja hankintojen optimointi mahdollistavat vuokrien pitämisen ennallaan jo kuudetta vuotta peräkkäin. Olemme onnistuneet strategisissa tavoitteissamme ja pystyneet jatkuvasti tehostamaan toimintojamme. KAS asuntojen yksi mission osa on kohtuuhintainen asuminen ja tähän pystymme vastaamaan.

Olemme onnistuneet toteuttamaan meille tärkeitä arvoja, kuten luotettavuus, turvallisuus ja vastuullisuus. Näin pandemian aikana elämisen perusasioissa turvallisuus on korostunut ja sitä tukee vakavaraisen toimijan asumisen kohtuuhintaisuus sekä varmuus asumisessa.

Konsernin uudistuotanto on myös voimakkaassa kasvussa. Rakennuttamisessa on valmiina tai alkamassa vuosille 2021-23 jo yli 450 uutta kohtuuhintaista kotia. Uudistuotanto painottuu pääkaupunkiseudun kehyskuntiin hyville alueille, joissa on vahvaa kysyntää.

Yhtiön vahvasta kehityksestä hyötyvät asukkaat kohtuuhintaisena asumisena”.