Kelan sähköinen maksusitoumus käytössä KAS asunnoilla

Kelan myöntämät maksusitoumukset vuokravakuuteen voidaan nyt toimittaa sähköisesti KAS asunnoille. Muutos helpottaa ja nopeuttaa asunnon vuokrausta.

Hakijan tulee toimittaa Kelalle vuokravakuushakemus, jossa hakija antaa luvan maksusitoumuksen sähköiseen toimittamiseen vuokranantajalle. Myönteisen päätöksen jälkeen Kela toimittaa maksusitoumuksen sähköisesti suoraan KAS asunnoille.

Vakuudella vuokranantaja voi kattaa sopimuksen päättymisen jälkeen maksamattomia vuokria sekä erilaisia käyttöön ja/tai kulutukseen perustuvia maksua. Se voi kattaa myös esimerkiksi vuokralaisen vuokrahuoneistolle aiheuttaman vahingon, siivouskulut sekä vuokrasuhteeseen perustuvien saatavien perimiskulut.