KORONAPANDEMIASTA AIHEUTUVIEN MAKSUVAIKEUKSIEN KOHDATESSA

Koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi osa vuokralaisistamme on voinut joutua tilanteeseen, jossa tulot ovat pienentyneet merkittävästi sairastumisen tai esimerkiksi äkillisen lomautuksen tai irtisanomisen vuoksi.

Vuokra on maksettava myös poikkeusolojen aikana vuokrasopimuksessa sovittuun eräpäivään mennessä. Jos sinulla on vaikeuksia maksaa vuokra ole yhteydessä Kelaan asumistuen ja toimeentulotuen hakemiseksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 3.4.2020 antaman ohjeen mukaan maksuvaikeuksien kohdatessa asukkaiden on ensisijaisesti haettava asumistukea ja toimeentulotukea.

Jos näiden lisäksi tarvitset maksuaikaa vuokrien maksamiseen, ole ajoissa – ennen kuin maksusi on myöhässä – yhteydessä vuokravalvontaamme (https://kas.fi/yhteystiedot). Voimme tarvittaessa sopia maksuohjelmasta.

Älä viivyttele yhteydenotossa, jos taloudellinen tilanteesi heikkenee. Tilanteen ratkaiseminen on helpompaa, kun maksurästejä ei ole ehtinyt kertyä. Huomioi myös, että maksukehotuksesta ja perinnästä aiheutuu sinulle aina lisäkuluja.

ARA-vuokra-asunnoissa vuokra määritetään korkotukilain tai aravarajoituslain mukaisesti omakustannusperiaatteella. ARA-vuokrataloyhtiön mahdollisuudet vuokranantajana joustaa vuokrista ovat siten vähäiset. KAS asunnot ei alenna vuokria koronaviruksen vuoksi.