Koronavirustiedote asukkaille

Jokaisen tulee toimia tämän poikkeuksellisen tilanteen vaatimalla huolellisuudella ja viranomaisten ohjeet huomioiden.

Pesutupa ja talosauna

Pesutuvan ja talosaunan käyttöä omalla vuorolla ei ole rajoitettu. Lenkkisaunavuorot on peruttu.

Hyviä ohjeita asiaan liittyen: https://www.kotitalolehti.fi/koronavirus-taloyhtiossa-kokosimme-vastauksia-yleisimpiin-huoliin-taloyhtiossa-elamiseen-epidemia-aikana/

Muutto ja asuntotarkastukset

Muuttoihin liittyvät asuntotarkastukset tehdään asukkaiden avainten palauttamisen jälkeen tyhjiin asuntoihin. Nyt poikkeustilanteessa asukkaalla ei ole mahdollista olla tarkastuksessa läsnä.

Asuntonäytöt

Näyttöjen osalta toimitaan samoin kuin tarkastustenkin osalta. Eli ensisijaisesi tyhjiin asuntoihin, yhteisnäyttöjä ei järjestetä.

Asukkaan näyttäessä asuntoa uudelle asukkaalle, tulee ottaa huomioon kaikki viranomaisten antamat määräykset ja suositukset.