KAS bostäder Ab

KAS bostäder Ab är ett rikstäckande hyresbostadsbolag grundat 2001 som hyr ut bostäder på 34 orter. Det finns sammanlagt cirka 8000 bostäder.

Företaget ägs av 39 kommuner och vi förhandlar ständigt med nya kommuner för att överföra hyresbostäders äganderätt till KAS bostäder Ab -koncernen.