KAS bostäder är en betydande och allmännyttig hyresbostadsfirma. Målet är att skapa goda förutsättningar för uthyrningsverksamhet så att vår finansiella struktur, vår ekonomi och uthyrningsgraden vilar på en solid grund.

Lönsamhet säkras genom att anpassa hyresbostadsbeståndet till den nuvarande efterfrågan. Detta förvekligas genom realisering av det gamla bostadsbeståndet och nyproduktion som motsvarar kundens nuvarande behov.

Målet är att uppnå balans mellan tillgång och efterfrågan, erbjuda hyresbostäder till ett rimligt pris och skapa ett tryggt boende för hyresgäster i olika livssituationer.

Vision 2025

KAS bostäder är en solid, pålitlig och allmännyttig hyresbostadsfirma. Hyresbostadsbeståndet motsvarar hyresgästernas behov och skapar ett tryggt boende.

Uppdrag

”Bra och tryggt boende till ett rimligt pris”

Värderingar

Pålitlighet – En pålitlig partner

Trygghet – Ett tryggt boende

Ansvarsfullhet – Samhälls- och miljöansvar

Kommunbostäder Ab:s strategi 2015–2019