KAS bostäder Ab

Andra linjen 14
00530 Helsingfors

Tfn 09 771 2777 (växel)

fax 09 771 2945
e-post: fornamn.efternamn(at)kas.fi

Ledning

Jarmo Kuosa
verkställande direktör

Allmän administration

Laura Laine
administrativ direktör

Boende och fastigheter

Lauri Paronen
projekt- och utvecklingschef

Timo Raatikainen
fastighetschef

Susanna Raunio
uthyrningschef

Ekonomisk administration

Susanna Vartiainen
ekonomichef

Anne Kaivantola
teamledare, Rovaniemi

Rovanapa Oy

Rovanapa Oy
PB 68
96101 Rovaniemi

besöksadress: Jaakonkatu 3, 96100 Rovaniemi

Tfn 016 3223 410 (växel)
fax 016 310 515

e-post: fornamn.efternamn(at)rovanapa.fi

Kalevi Ranta
verkställande direktör