Asukaskokous valitsee talon asukastoimikunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Asukastoimikunnan tehtävänä on:

  • antaa lausunto vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksestä sekä vuokranmäärityksestä
  • tehdä esityksiä ja neuvotella talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimista
  • ottaa tarvittaessa kantaa isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämiseen
  • ottaa kantaa järjestyssääntöjen sisältöön
  • päättää saunojen vuokraus- ja vuorojakoperiaatteista ja valvoa niiden noudattamista