KAS asunnot korottaa vuokria ensi vuonna maltillisesti ja vain muutamissa kohteissa

KAS asunnot Oy:n hallitus on 25.10.2022 kokouksessa tehnyt päätöksen vuoden 2023 vuokrista. KAS asunnot jatkaa jo useamman vuoden jatkunutta maltillista linjaa vuokrantarkistuksissa, vaikka kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa on merkittävää kasvua. Muutamiin kohteisiin on tulossa maltillisia korotuksia, mutta suurimmassa osassa ei vuokria koroteta ensi vuonnakaan.

Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa:

”Pystymme edelleen pitämään vuokrat hyvin maltillisina ja tuleva vuokrantarkistus onkin varsin alhainen, vain 1,6 % painotettuna koko asuntokannalle. Taloudellisen käyttöasteen positiivinen kehitys ja kulurakenteen optimointi sekä yhtiön vahva talous antavat tähän mahdollisuuden. Pystymme toteuttamaan missiotamme, jossa kohtuuhintainen asuminen on yksi päätavoite.

Kiihtyvä inflaatio aiheuttaa kotitalouksille yhä suurempia menoja ja epävarmuutta, joten tämä päätös on varmasti tervetullut asukkaillemme. Yhtiökään ei voi välttyä mm. energia- ja korkomenojen kasvulta, joten toivon, että asukkaamme kulutustottumuksillaan edesauttaisivat kulujen kasvun minimoinnissa. Vastaavasti yhtiö pystyisi jatkossakin maltillisiin vuokrantarkistuksiin. Asumisessa luotettavuus, turvallisuus ja vastuullisuus ovat perusarvojamme, joiden tärkeys korostuu nykyisessä epävarmassa globaalissa tilanteessa.

Uudistuotantomme jatkuu edelleen vahvana ja yhtiön tavoite uudistuotannossa tulee ylittymään strategiakaudella 2020-24, jolloin yli 500 uutta KAS kotia saa asukkaansa.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa, puh. 040 505 0284

jarmo.kuosa@kas.fi, www.kas.fi

Lue lisää