Boendedemokrati syftar till att:

  • främja samverkan, samarbete och förtroende mellan hyresvärden och hyresgästerna
  • ge hyresgästerna möjlighet att påverka
  • öka den ömsesidiga ansvarskänslan i ärenden som rör huset
  • genom samarbete göra skötseln av husets ärenden, informationsspridning och inflytande över ärendena smidigare; detta ökar även de boendes trygghet och trivsel
  • främja gott underhåll och skötsel av hus med ömsesidigt förtroende

Ytterligare information om boendedemokrati hittar du på ARA:s webbplats.

Boendemötet

Hyresgästerna utövar sitt beslutanderätt på boendemötet. Mötet sammankallas minst en gång per år för att behandla frågor som avses i lagen om samförvaltning. Mötet sammankallas antingen av boendekommittén eller av hyresvärden om det inte finns någon boendekommitté. KAS bostäder sammankallar de boende till mötet på hösten i samband med hyresbestämningen. I övrigt sammankallas mötet enligt behov.