Administrativt är landet indelat i fem områden:

Nyland, Västra Finland, Tavastland, Österbotten, Rovaniemi.

Som hyresvärd sammankallar vi områdesdagar en gång per år. Ordföranden för boendekommittérna deltar i dem.

Områdesdagarna väljer kandidater till boendestyrelsen för två år i taget. Kandidaterna utses områdesvis.

Boendemötet väljer en lokal representant bland de kandidater som utses av områdesdagarna. Styrelsen på KAS bostäder bekräftar valet. Boendestyrelsen väljer ordförande bland sina medlemmar. Styrelsen bekräftar även detta val.

Boendestyrelsens ordförande deltar i KAS Hyresbostäder Ab:s styrelse.

Boendestyrelsens medlemmar 2018–2019

Ordförande:

Setälä Eira, Rovaniemi

Medlemmar:

Kosonen Merja, Orimattila

Laitinen Veikko, Hausjärvi

Pulkkinen Juha, Vichtis

Simonen Ensio, Rovaniemi