Boendemötet utser en huskommitté för två år i taget. Huskommittén väljer ordföranden inom sig.

Huskommittén har till uppgift att:

  • avge ett yttrande om budgetförslaget för de hus som ingår i hyresbestämningsenheten samt om hyrans fastställande
  • göra framställningar och förhandla om förbättringsarbeten inom ramen för budgeten
  • vid behov ta ställning till planering av disponentens uppgifter och av fastighetsskötseln
  • ta ställning till innehållet i ordningsreglerna
  • besluta om principerna för uthyrning och bokning av bastur och kontrollera att dessa efterlevs