Livssituationerna ändras och därför kan också bostadsbehoven ändras under boendetiden. Om du vill byta bostad hos KAS hyresbostäder till en större eller mindre lägenhet eller en annan kommun är detta möjligt.

Bytesprocessen

1.Sökning hyresbostad

På vår webbplats kan du bekanta dig med våra husobjekt och lediga bostäder samt de bostäder som blir lediga inom kort. Du kan söka bostäder med hjälp av olika sökkriterier, exempelvis ort, lägenhetsstorlek eller lägenhetstyp.

När du har hittat en hyresbostad, ett husobjekt eller ett område som du är intresserad av, lämna in en bytesansökan via nätet.

2. Ansökan om byte

Fyll i en bostadsansökan via vår webbplats. Det går bra att fylla i en ansökan som avser en viss lägenhet som du är intresserad av eller en gemensam ansökan som avser alla bostäder som motsvarar dina kriterier. Närmare anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten hittar du här. Kom ihåg att markera på första sidan av ansökningsblanketten att det är fråga om ett byte av bostad. Din ansökan är giltig i 3 månader. Efteråt kan du förnya ansökan om bostadsbyte genom att fylla i en ny ansökan på vår webbplats.

3. Behandling av en hyresbostadsansökan

En ifylld bytesansökan registreras i vårt system. Hyresförhandlarna behandlar ansökningar dagligen och kontaktar dig per telefon eller e-post så snart som möjligt ifall de har en bostad att erbjuda dig. Kom ihåg att situationen på hyresbostadsmarknaden förändras snabbt, och även om vi inte genast har en bostad att erbjuda dig söker hyresförhandlarna dock aktivt efter bostäder som blir lediga inom kort och matchar dina kriterier. Medan din ansökan behandlas tar vi kreditupplysning på dig hos Suomen Asiakastieto Ab:s databas och vi kontrollerar att du har betalat hyran regelbundet via hyreskontrollen. Var uppmärksam på de kriterier som vårt uthyrningsteam använder för att fatta beslut vid bostadsbyte. Innan en bytesbostad erbjuds måste disponenten kontrollera skicket på den nuvarande bostaden.

4. Visning av bostaden

Tillsammans med bostadserbjudandet får du också anvisningar om hur du kan besöka bostaden. Det är bra att besöka lägenheten i förväg även om du är säker på att du kommer att godta erbjudandet.

5. Bilagor till bostadsansökan

Vid bostadsbyte är det hyresförhandlaren som avgör vilka bilagor du ska bifoga till din ansökan. Du får närmare information om detta när det blir aktuellt med ett byte.

6. Hyreskontrakt och uppsägning

När du har godkänt den bostad som du blev erbjuden kommer hyresförhandlaren överens med dig om villkoren och hjälper dig att teckna hyreskontraktet. Var uppmärksam på att du även måste säga upp hyreskontraktet till din gamla bostad. Vid byte av bostad tillämpar vi också den normala uppsägningstiden.

7. Betalning av garantin

Vid byte av bostad ska garantin för den nya lägenhet betalas innan du får nycklarna till den. Garantin för din gamla bostad återbetalas enligt samma principer som vid bortflyttning. Du kan läsa om bortflyttning här. Garantin är alltid bostadsspecifik.

Kriterier vid bostadsbyte

Ett bostadsbyte beviljas på grundval av en ansökan. De vanligaste kriterierna för beviljande av bostadsbyte är följande: minst ett (1) års boende utan avbrott i den gamla lägenheten, regelbunden och punktlig betalning av hyran, inga hyresskulder, boende utan störningar, behov av ny bostad och bra underhåll av den nuvarande bostaden (besiktning utförs av disponenten). Kravet på ett års boende utan avbrott kan mjukas upp, ifall du önskar byta bostad exempelvis för att din arbetsplats flyttas till annan ort eller annat starkt skäl. Innan en bytesbostad kan erbjudas måste disponenten komma och undersöka din nuvarande bostad. Ifall din nuvarande lägenhet har underhållits dåligt kan vi inte erbjuda dig någon bytesbostad.

Byte av bostad med en annan av våra hyresgäster

Ifall du hittar bland våra hyresgäster en person som önskar byta lägenhet med dig är bytesprocessen samma som den som beskrivs här. Skriv i er ansökan (vid ansökan online på sista sidan innan ni skickar, där det finns ett fritextfält, vid pappersansökan under Ytterligare information) till vilken bostad ni önskar byta och med vem. Er ansökan behandlas enligt den normala processen och efter det tar hyresförhandlaren kontakt med er.