Hyreskontraktet är det viktigaste dokumentet i ett hyresförhållande. Med hyreskontraktet förbinder du dig vid det ansvar och de skyldigheter som hör till hyresförhållandet. Ett hyreskontrakt är alltid skriftligt.

Tills vidare gällande hyreskontrakt

Våra hyreskontrakt gäller som regel tills vidare. När du säger upp ditt hyreskontrakt är uppsägningstiden en månad.

Tidsbestämt hyreskontrakt

Tidsbestämda hyreskontrakt tecknar vi endast i undantagsfall. Med företag tecknar vi vanligtvis tidsbestämda hyreskontrakt.

Ändring av antalet boende

Du måste anmäla alla ändringar gällande de boende till det fastighetsskötselbolag som håller förteckningen över husets boende. Nya boende ska göra en flyttningsanmälan även till magistraten. Flyttningsanmälan kan göras exempelvis på ett postkontor eller på postens hemsida.

Var uppmärksam på att fastighetsskötselbolaget får öppna lägenhetens dörr på en boendes begäran endast om du i egenskap av undertecknare till hyreskontraktet har anmält denna person till fastighetsskötselbolaget som inneboende hos dig.

Byte av bostad

Livssituationerna ändras och därför kan också bostadsbehoven ändras under boendetiden. Om du vill byta bostad hos KAS hyresbostäder till en större eller mindre lägenhet eller en annan kommun kan du ansöka om en bostad genom att lämna en ny ansökan via vår webbplats. Anteckna på blankettens första sida att det är fråga om ett bostadsbyte.