Olemme ottaneet vapaaehtoisen AsumisPLUS-asiakasturvan taloihimme parantamaan asukkaidemme turvallisuustasoa.

Ryhmätapaturmavakuutus

Vakuutusturva on voimassa talon piha-alueella ja yhteisissä tiloissa ympärivuorokautisesti. Vakuutettuina ovat talossa vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt sekä talkoissa ilman korvausta työskentelevät talkootöiden aikana.

Vakuutusturva korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja mahdollisen pysyvän haitan. Lääkärin hoitoon on hakeuduttava 14 vrk:n sisällä tapaturman sattumisesta. Edunsaajana on vakuutettu henkilö. Vakuutettu maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee tämän jälkeen korvausta alkuperäisin tosittein.

Enimmäiskorvausmäärät yhtä vakuutettua kohden yhdessä vahinkotapahtumassa:

  • hoitokulut 18 000 euroa
  • pysyvä haitta (100 %) 25 000 euroa
  • tapaturmainen kuolemantapaus 2 000 euroa
  • silmälasit ja kuulokoje talkootöiden aikana 500 euroa (omavastuu 50 euroa)

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: AIG Europe Limited, palvelunumero 0207 010 100 / www.aig.fi

Ohjeet ovat vahingon talon ilmoitustaululla. Lisätietoja saat isännöitsijältä tai Howden Finland Oy:ltä www.howdenfinland.fi / 09 5420 2400.