Vuokrasopimuksesi liitteenä olevassa vastuunjakotaulukossa on määritelty asukkaan ja vuokranantajan vastuut. Vastuunjakotaulukkoon kannattaa tutustua huolellisesti.

Asukkaan tulee pitää hyvää huolta vuokra-asunnostaan ja asumisviihtyvyyden takaamiseksi kannustamme asukkaitamme pieniin kunnostustöihin asunnoissaan. Voit tehdä asuntoosi vastuunjakotaulukon mukaisesti ennalta sovittuja kunnostustoimenpiteitä.

Varmista kuitenkin aina ensin isännöitsijältä, saako kunnostustoimenpiteet tehdä itse, vai tehdäänkö ne vuokranantajan toimesta.

Asukkaat eivät saa itse tehdä minkäänlaisia vesi-, viemäröinti- tai sähkötöitä.

ASUKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Asukkaana sinulla on velvollisuus ilmoittaa asuntoasi koskevista vesivuodoista, kosteusvaurioista ja muista huomaamistasi vioista välittömästi joko isännöitsijälle tai huoltomiehelle. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa vuokrasuhteen päättämiseen.