Vi berättar om återbetalning av Garantin i samband med bortflyttning här.

De personer som bott hos bostäder länge erbjuds en förmån vid återbetalning av garantin.

Efter att du har bott hos oss skötsamt och fullföljt dina skyldigheter återbetalar vi den garanti som betalades i början av hyreskontraktsperioden. Förutsättningarna är tre års boende utan avbrott, ingen indrivning av hyror de senaste två åren, ingen hyresskuld när du ansöker om återbetalning av garantin, inga brister konstaterade vid besiktningen och att boendet har löpt utan störningar.

Du kan skriva ut din ansökan med hjälp av länken nedan eller be hyreskontrollen om en blankett. Skicka blanketten till: Ansökan, KAS bostäder, Hyreskontrollen, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors.

Disponenten besiktigar lägenheten. Ett skriftligt svar godkänt/underkänt skickas inom någon vecka. Om garantin är en betalningsförbindelse som beviljats av socialverket kan den inte återbetalas.