Treårsförmånen

När du har bott hos KAS bostäder oavbrutet i tre år får du ett presentkort värt 70 € för inköp av en hushållsmaskin i den affär som disponenten hänvisar till. Meddela dina kontaktuppgifter skriftligen till disponenten: namn, adress, telefonnummer och första dagen på ditt hyreskontrakt. Du får presentkortet per post inom cirka en månad efter din ansökan. Anmälan ska göras före utgången av det fjärde året.

När du har bott hos oss i 5 eller 15 år

När du har bott hos KAS bostäder oavbrutet i fem eller femton år, ta kontakt med disponenten, som kommer på besök när det passar dig. Tillsammans kan ni avgöra från fall till fall vilka småreparationer som behövs.

Renoveringsset

KAS hyresbostäder erbjuder de boende möjlighet att själv måla väggarna inne i lägenheten. Av husets disponent får du mer information om renoveringssetet. Förmånen beviljas från fall till fall vid byte av bostad.