Vi har tecknat ett frivilligt AsumisPLUS-kundskydd för våra hus för att förbättra säkerhetsnivån för våra boende.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringsskyddet är giltig på husets gårdsområde och i gemensamma utrymmen dygnet runt. Försäkrade är personer som varaktigt bor i huset och är upptagna i boenderegistret samt deltar i talkoarbete utan ersättning.

Försäkringsskyddet ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall samt eventuella bestående men. Läkarvård ska uppsökas inom 14 dygn efter olyckan. Förmånstagaren är den försäkrade personen. Den försäkrade betalar vårdkostnaderna själv och lämnar sedan in en ansökan om ersättning tillsammans med originalkvitton.

Maximal ersättningsbelopp för en försäkrad till följd av en skadehändelse:

  • vårdkostnader 18 000 euro
  • bestående men (100 %) 25 000 euro
  • dödsfall vid olycka 2 000 euro
  • glasögon och hörapparat under talkoarbetet 500 euro (självrisk 50 euro)

Försäkringsbolag som erbjuder skyddet: AIG Europe Limited, servicenummer 0207 010 100 / www.aig.fi

Anvisningar vid olycka finns på husets anslagstavla. Kompletterade information får du av disponenten eller av Howden Finland Ab www.howdenfinland.fi / 09 5420 2400.