Du har möjlighet att få en engångsrabatt på 100 euro på hyran.

Skicka en kopia på hemförsäkringsavtalet för ditt nya hem som är giltigt i början av hyreskontraktets period. Kopian ska lämnas in på hyreskontrollen under den första kalendermånaden av hyreskontraktet. Förmånen gäller nya till vidare gällande hyreskontrakt och kan utnyttjas endast en gång.

Kontaktuppgifter till hyreskontrollen:

Telefontid för kundtjänsten mån–fr kl. 12–15 tfn 09 3154 9620

KAS bostäder

Andra linjen 14, 00530 Helsingfors

e-post: vuokravalvonta@kas.fi