KAS asunnot on merkittävä, yleishyödyllinen vuokra-asuntotoimija. Tavoitteena on luoda hyvät edellytykset vuokraustoiminnalle siten, että rahoitusrakenne, talous ja käyttöaste ovat kestävällä pohjalla.

Ylläpidetään tarjonnan ja kysynnän tasapaino, vuokrataan asuntoja kohtuuhintaan ja luodaan asukkaille eri elämäntilanteisiin turvallista ja viihtyisää asumista.

Kannattavuus turvataan ylläpitämällä vuokrattava asuntokanta kysyntää vastaavana. Nykyistä asuntokantaa kehitetään, vuokraukseen sopimatonta asuntokantaa realisoidaan ja uudistuotannolla vastataan asukkaan nykytarpeisiin.

Visio 2025

KAS asunnot on vakavarainen, luotettava, yleishyödyllinen vuokra-asuntotoimija. Asunnot vastaavat asukkaiden tarpeita ja luovat turvallista asumista.

Missio

Luotettavaa, turvallista ja kohtuuhintaista asumista

Arvot

Luotettavuus – Luotettava kumppani
Turvallisuus – Turvallista asumista
Vastuullisuus – Yhteiskunta- ja ympäristövastuu

KAS asunnot Oy:n strategia 2020-2024 (pdf)

Kunta-asunnot Oy:n strategia 2015-2019 (pdf)