Kertomusvuotta sävytti epävakaus, vaikka pandemiavuosien jälkeen odotusarvona oli paluu normaaliin elämään. Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti osaltaan inflaation, korkojen ja energian hintojen voimakkaan nousun. Inhimillinen kärsimys ja pakolaisaalto toi oman haasteensa, jossa pyrimme auttamaan asuttamalla Ukrainan pakolaisia.

Näistä ikävistä seikoista huolimatta yhtiö onnistui toimimaan strategiansa mukaisesti ja vuosi oli varsin onnistunut kokonaistilanne huomioiden. Strategiset tavoitteet saavutettiin ja useita positiivisia asioita saatiin liikkeelle vuoden aikana. Myös kohtuuhintainen asuminen säilyi painopisteenä ja vuokrankorotuksia ei tehty, joten nollalinja säilyi vielä kertomusvuoden.

Uudiskohteita aloitettiin kolme ja niihin valmistuu 126 asuntoa. Edellisvuonna aloitettu Sipoon 104 asunnon työmaa eteni suunnitellusti. Tonttivarantoa hankittiin lisää ja uusia kohteita suunnitellaan, joten rakennuttaminen jatkuu. Erityisen positiivista oli kiinnostus Keravan kohteen urakkaan, joka käynnistyy vuonna 2023 ja urakkatarjouksia siihen saatiin peräti 15 kpl. Tämä kiinnostus osoittaa yhtiön olevan haluttu kumppani, joka pitää lupauksensa ja toimii vastuullisesti. Saadut tarjoukset osoittivat, että hyvällä suunnittelulla ja kilpailutuksella voidaan saavuttaa erinomainen kustannustaso, vaikka rakennuskustannukset ovatkin nousseet. Peruskorjauskohteet etenivät hyvin ja yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 30 M€.

Vastuullisuus on tärkeä osa toimintaamme ja vastuullisuutta toteutetaan, vaikka erillistä raportointia ei vielä tehdä. Kaikessa toiminnassa yhtiö toimii vastuullisesti ja huomioi sen osana jokapäiväistä toimintaansa. Olimme mukana Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa ja valistusviestintää suunnattiin asukkaille, jolloin kulutuksessa saavutettiin säästöä. Kiinteistöt ovat pääosin kaukolämmön piirissä ja kohteiden lämmitysratkaisuissa pyritään aina löytämään ekologinen ratkaisu, jolloin ympäristöarvot huomioidaan.

Vuokrausaste saavutti ennätyksensä ja oli 98,5 % vuoden lopussa. Myös käyttöaste ja taloudellinen käyttöaste saavuttivat ennätyksensä sekä vuokrauksen vaihtuvuus on laskenut alle 24 %:iin. Asumisoikeusasunnoissa vaihtuvuus oli 9,0 % ja käyttöaste 99,9 %. Luottotappiot ovat alentuneet viime vuosina ja jälkiperinnän tuotto ylittää sen, joten proaktiivinen toiminta asukkaiden suuntaan on toimivaa. Merkitystä on silläkin, että yhtiö ei ole korottanut useaan vuoteen vuokria ja sen vaikutus varsinkin pienituloisille on merkittävä. Hyvin maltillinen 1,6 % korotus vuodelle 2023 oli asukkaita huomioiva, vaikka korotus olisi voinut olla kustannustaso huomioiden korkeampaa tasoa.

Vuoden lopulla maksettiin pois 15 M€:n debentuurilaina, koska jälleenrahoitus olisi ollut varsin kallista ja lainan poismaksu oli mahdollista. Asiaa tullaan tarkastelemaan uudelleen vuoden 2023 aikana, kun bondimarkkinat rauhoittuvat ja liikkeellelasku on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää. Korkotaso on noussut voimakkaasti ja yhtiön lainarakenne on suojattu niin, että keskikorko ei pääse nousemaan voimakkaasti. Keskikorko oli vain 1,8 % maaliskuussa 2023, joten yhtiön uusittu rahoitusrakenne on toiminut hyvin viime vuosien haasteellisissa tilanteissa.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa siinä, että toiminta rakentuu kaikilla tasoilla mahdollisimman toimivaksi. Johtaminen eri tasoilla on organisaatiossa selkeää ja henkilöstö saa koulutusta tarpeen mukaan. Työyhteisökyselyn tulos oli erinomainen ja sekin osoittaa, että asioita tehdään oikein ja henkilöstö toimii yhteisten tavoitteiden eteen. Haluan kiittää KAS henkilöstöä hyvästä työstä ja samalla kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimimme. Strategian mukaiset arvot ovat osoittautuneet oikeiksi ja niiden pohjalta jatkamme työtä tulevina vuosina.

       Jarmo Kuosa

       toimitusjohtaja