Strategiakauden ensimmäinen vuosi tulee muistumaan mielessä hyvinkin pitkään maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi. Ajanjakso onkin vaatinut sopeutumista konsernimme kaikilla tasoilla ja mukauttamaan prosesseja uuteen tilanteeseen sekä kehittämään uusia toimintatapoja liiketoiminnassa. Tässä onnistuttiin hyvin ja kaikki strategiset tavoitteet saavutettiin. Myös tuloksellisesti vuosi oli hyvä ja tulos säilyi edellisvuoden tasolla, mikä on yhtiön historian paras. Viime vuosien vahva kehitys ja tarkoin laadittu riskienhallinta osoittivat toimivuutensa haastavassa tilanteessa. Rahoitusmarkkinoiden kiristymisellä oli hetkellinen vaikutuksensa, mutta rahoituksen saatavuus ei vaarantunut ja toimintaedellytykset säilyivät hyvinä. Strategiset valinnat on arvioitu oikein ja tämä positiivinen vaikutus tulee esille juuri vaikeina aikoina, jolloin kuluttajien luottamusindikaattorin pidemmän aikavälinkin keskiarvo on negatiivinen.

Kiinteistökehityksessä panostettiin uudistuotantoon, jossa aloitusmäärä oli 170 asuntoa kolmella kohteella kehyskunnissa. Tonttien valinta tehdään huolella ja hyvien kulkuyhteyksien varrelta tai ydinpaikoilta. Suunnittelussa on menossa 239 asunnon määrä ja aloituksia tehdään vuosittain. Tavoitteeksi asetettu 400 asunnon määrä on toteutumassa, mikäli hankkeet etenevät suunnitellusti. Tämä antaa strategiakauden jälkipuoliskolle mahdollisuuden lisätä asuntotuotantoa selvästi yli tavoitteen ja vastata kysyntään. Kiinteistöjen rakennuttaminen suuntautuu pääasiassa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon, mutta myös emoyhtiön vapaarahoitteisia kohteita lisätään. Peruskorjauksissa suoritettiin laajempi kartoitus ja niissä edetään suunnitelmallisesti vuositavoitteen mukaisesti ja kiinteistösalkutus huomioiden. Siirtyminen onnistuneesti hyvään uudistuotannon määrään ja kiinteistöjen myyntien jäädessä vähemmälle luodaan yhtiölle vahvempi kivajalka vakaana ja maltillisesti kasvavana toimijana.

Konsernin vuokrausaste oli vuoden lopussa 97,6 % ja lähes identtinen edellisvuoden kanssa. Vuokrausaste painui hetkellisesti alle 95 % pandemian pahetessa, mutta tästä noustiin hienosti vuoden loppuun. Vuokratulot kasvoivat miljoona euroa, vaikka vuokrankorotuksia ei ole tehty useaan vuoteen, joten taloudellinen käyttöaste kasvoi selkeästi. Liikevaihdossa oli kasvua yli 7 % ja liikevoitto kasvoi yli 6 % yltäen 15 miljoonaan euroon, joten vuosi oli yhtiön talouden kannalta varsin hyvä.

Pandemiasta huolimatta toiminta oli vakaata ja kuluva vuosi, mikä on samalla yhtiön 20-juhlavuosi, on alkanut myönteisissä merkeissä. Vuoden takaista notkahdusta vuokrausasteessa ei ole tapahtunut, koska tilanteeseen osattiin nyt varautua. Vahva tase, hyvä tuloksentekokyky, kassavirta ja riittävästi hajautettu kiinteistösalkku mahdollistavat hyvät toimintaedellytykset ja selviytymiskeinot vaikeissakin tilanteissa. Tyytyväisenä voi todeta senkin, että uudistuotantoa on aloitettu riittävästi ja sille on jatkumoa, jolloin rakentuu uusia kohtuuhintaisia koteja asukkaille yhtiön arvojen mukaisesti. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on osoittanut etätyössäkin kyvykkyyden hoitaa työtehtävät, joten kiitos henkilöstölle. Hallituksen johdonmukaiset strategiset päätökset luovat toimivalle johdolle hyvät eväät toimia ja tällaisena poikkeuksellisena aikana sen merkitys korostuu. Kaikkien näiden yhteisvaikutuksena onnistutaan perustavoitteessa, jossa ydinajatus on tarjota vuokralle kohtuuhintainen KAS-koti ja saavuttaa hyvä asukastyytyväisyys.

Jarmo Kuosa

toimitusjohtaja