Vuosi 2021 oli yhtiön 20. juhlavuosi. Juhlallisuuksia ei pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi voitu järjestää. Vuoden aikana muistettiin asukkaita eri tavoin ja tehtiin lahjoituksia tarkoituksiin, jotka tukevat omalta osaltaan hyvää asumista. Yhtiön historia voidaan lyhyesti jakaa kahteen lähes samanpituiseen ajanjaksoon, joilla kummallakin on ollut aikanaan omat tavoitteensa. Alkuvaiheessa oli pyrkimys kasvattaa yhtiötä hyvin voimakkaasti ja tästä syntyi haasteita, jotka lopulta aiheuttivat tarpeen sopeuttaa toiminta kokonaan uudelleen. Sopeuttamistoimet veivät yhtiön uuteen aikakauteen, jossa vakautettiin toiminta ja luotiin vahva ja terve talouspohja, jolle oli hyvä alkaa rakentamaan KAS-konsernia, jollaisena yhtiö nyt tunnetaan. Nykyinen yhtiön asema on vahva niin omaisuusarvoltaan, kehitysnäkymiltään ja taloudeltaan, mutta ennen kaikkea on saavutettu se tavoite, jota varten yhtiö on perustettu osakassopimuksen mukaisesti. Kohtuuhintainen asuminen on yksi keskeinen tavoite ja se toteutuu. Tämän lisäksi asuntokanta pidetään toimintakunnossa ja sitä kehitetään niin hankinnoin kuin peruskorjauksin sekä uudiskohteita rakennuttamalla. Yhtiö on saavuttanut vakaan aseman, joka kestää niin taloudelliset haasteet, pandemian kuin globaalit ongelmat.

Strategiakauden juhlavuonna toiminta oli tavoitteiden mukaista ja niin strategiset tavoitteet kuin tulostavoitteet saavutettiin. Kiinteistökehityksessä onnistuttiin ja uudiskohteita valmistui kaksi, joissa on noin 100 asuntoa ja yli 100 asunnon kohteen rakennustyö alkoi. Suunnitteilla on yli 200 asunnon kokonaisuus, peruskorjauksia suunniteltiin ja hankkeet on saatu tavoiteltuihin kustannusraameihin. Kiinteistökantaa myytiin harkiten, kolme pienempää kohdetta, ja näin tiivistettiin yhtiön toiminta-aluetta. Kiinteistökannan arvo on kasvanut ja kohteita valmistuu. Lainamäärä kuitenkin laskee merkittävien lainanlyhennysten ansiosta. Rakentamisessa on huomioitu ympäristöarvot ja asumisessa valistetaan asukkaita ympäristöä säästäviin toimiin sekä haetaan kustannustehokkaita ratkaisuja.

Vuokrausaste saavutti 98,2 % tason. Taloudellinen käyttöaste on korkeampi kuin käyttöaste, joten asuntojen tyhjäkäyttö on euromääräisesti alhainen. Asukkaiden turvallisuuden tunteeseen asumisessa vaikuttaa monia asia ja niihin yhtiö on pystynyt vastaamaan. Vuokrataso on pidetty ennallaan jo yli kuusi vuotta. Vaihtuvuus on alhaisimmalla tasolla, perus- ja vuosikorjauksista ei tingitä ja uusia kohteita rakennetaan. Vahva kassa ja hyvä taloudellinen tilanne on puskurina, mikäli haastavia tilanteita tulee eteen ja näin toiminta pystytään pitämään vakaana ennalta odottamattomissa tilanteissa. Vuosi- ja toimintakertomuksissa avataan yhtiön tilannetta detaljilla tasolla ja kuvataan tulevaa kehitysnäkymää.

Osaava ja motivoinut henkilöstö on yksi avaintekijä. Henkilöstön pysyvyys ja korkea työtyytyväisyys sekä resurssien oikea ohjautuvuus ovat tärkeitä asioita. Hybridimalli on tullut osaksi työntekoa, jossa osa työstä tehdään toimistolla ja osa etätyönä. Tämä on nykyaikaa ja tuo sopivasti joustoa työntekemiseen. Haluan onnistuneen juhlavuoden lopuksi lausua kiitokseni osaavalle henkilöstölle, hallitukselle vahvasta tuesta strategisten tavoitteiden jalkauttamisessa ja kaikille yhteistyökumppaneille. Pitkäjänteisen työn, selkeän strategian ja onnistumisten kautta olemme tänä päivänä yksi vahvoista toimijoista kiinteistöalalla. Pystymme tarjoamaan kodin tuhansille asukkaillemme ja ylläpitämään kohtuuhintaista asumista myös tulevina vuosina.

 

       Jarmo Kuosa

       toimitusjohtaja