Asumistuki

Mikäli olet oikeutettu saamaan KELAn asumistukea, ilmoita asumisessasi tapahtuvat muutokset KELAan.

Autopaikat ja saunavuorot

Jos tarvitset autopaikkaa tai saunavuoroa, ota yhteyttä isännöitsijään tai isännöitsijän osoittamaan huoltoyhtiöön. Autopaikka ja saunavuoro eivät siirry automaattisesti edelliseltä asukkaalta sinun käyttöösi. Käyttökorvaukset autopaikasta ja saunavuorosta peritään vuokranmaksun yhteydessä.

Avaimet

Saat avaimet uuteen asuntoosi isännöitsijältä tai isännöitsijän osoittamalta huoltoyhtiöltä kuittausta vastaan. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään kuitti vakuusmaksun suorittamisesta. Asunnon avaimet saat vuokrasopimuksen alkamispäivänä. Jos vuokrasopimus alkaa viikonloppuna tai muuna pyhäpäivänä, avaimet luovutetaan sinulle sopimusta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Huoneistotarkastus ja -korjaukset

Uusi kotisi on tarkastettu edellisen asukkaan poismuuton yhteydessä. On tärkeää, että heti muuton jälkeen täytät huoneistotarkastuslomakkeen ja merkitset siihen asunnossa havaitsemasi viat ja puutteet. Lomakkeen saa isännöitsijätoimistosta vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä. Palauta täytetty lomake isännöitsijätoimistoon. Asunnossa mahdollisesti olevista korjaustarpeista sovitaan erikseen isännöitsijän kanssa, huoneistotarkastuslomake ei ole korjauslista.

Kotivakuutus

Ilmoita asumisessasi tapahtuneet muutokset vakuutusyhtiöösi ja varmista kotivakuutuksen voimassaolo.

Talossasi on täysarvovakuutus. Se ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi huoneistopalossa tuhoutunutta kodin irtaimistoa, irtaimistovarastosta varastettua omaisuutta, tai vesivahingossa huonekaluille ja muulle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Kotivakuutus sen sijaan yleensä korvaa vahingot. Kotivakuutus kannattaa ottaa heti muutettaessa ja varmistaa jo hyvissä ajoin, että se kohdistuu juuri siihen huoneistoon jossa asut.

Laajakaistayhteydet

Katso tarkemmin tästä

Muuttoilmoitukset

Muista ilmoittaa muutostasi huoltoyhtiöön, joka ylläpitää talon asukasluetteloa.

Osoitteenmuutosilmoituksen voit tehdä Postiin ja/tai Digi- ja väestötietovirastoon sieltä saatavalla lomakkeella. Voit tehdä ilmoituksen myös verkossa www.muuttoilmoitus.fi. Jätettyäsi osoitteenmuutosilmoituksen, postisi kääntyy maksutta uuteen osoitteeseen kuukauden ajan. Muuttoilmoituksen astuttua voimaan viranomaiset ja pankit saavat uuden osoitteen automaattisesti. Lista muuttoilmoituksen saavista tahoista on Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla.

Muuttopäivä ja -aikataulu

Sisäänmuuttopäivä on vuokrasopimuksen alkamispäivä. Jos kuitenkin vuokrasopimuksen alkamispäivä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivälle, muuttopäivä on vuokrasopimuksen alkamispäivää seuraava ensimmäinen arkipäivä. Sovi omaan muuttoosi liittyvistä käytännön järjestelyistä isännöitsijän kanssa.

Poismuuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä. Ohjeet muuttoon liittyvistä käytännön asioista saat irtisanomisilmoituksen jälkeen.

Sähkösopimus

Varmista ennen muuttoa isännöitsijältä miten asuinhuoneistosi sähkösopimuksen kanssa menetellään. Suurimmassa osassa kiinteistöjä asukkaan tulee itse huolehtia sähkösopimuksen tekemisestä omaan huoneistoon. Asian voi hoitaa puhelimitse minkä tahansa sähköyhtiön kanssa.

Varastotilat

Jos asuntoosi kuuluu verkkokomero tai varasto, pidä se lukittuna. Lukon hankkiminen on asukkaan vastuulla. Jos edellinen asukas on jättänyt tavaraa varastoon, kysy toimintaohjeita isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä. Väestönsuojelumääräysten mukaan omia tai edellisen asukkaan tavaroita ei saa jättää käytävätiloihin.

Ulkoiluvälineille on kerrostaloissa usein omat säilytystilansa, samoin myös lastenvaunuille. Jokaisen tulee huolehtia siitä, että varastojen ovet on lukittu. Huoneistokohtaisen irtainvaraston ja erillisen kylmäkellarikomeron lukituksesta huolehtiminen on asukkaan vastuulla. Irtainvarastoissa ei saa säilyttää bensakanistereita, kaasua tai muita palavia nesteitä.

Valtakirja

Valtakirjalla voidaan valtuuttaa toinen henkilö esimerkiksi allekirjoittamaan vuokrasopimus, irtisanomaan vuokrasopimus tai noutamaan huoneiston avaimet. Valtakirjan tulee olla aina kirjallinen ja yksilöity.

Valtakirjassa tulee olla voimassaoloaika (toistaiseksi voimassa tai tiettyyn päivämäärään asti voimassaoleva), päiväys ja valtuuttajan allekirjoitus.

Valtakirjasta tulee ilmetä:

  • Valtuuttajan nimi ja henkilötunnus
  • Valtuutetun nimi ja henkilötunnus
  • Valtuutetun tehtävä

Linkki valtakirjalomake (valtakirja vuokrasuhteen hoitoon pdf)