Vakuuden määrä on yleensä 250 € kaikissa uusissa vuokrasopimuksissa. Jos hakijan luottotiedoissa on merkintöjä, vakuus on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa, joka pyöristetään seuraavaan kymmeneen euroon. Vuokravakuuden määrä voi poiketa edellä mainitusta esim. yritysten vuokrasopimuksissa.

Vuokravakuudeksi hyväksytään vain rahavakuus tai Kelan tai kunnan myöntämä toistaiseksi voimassa oleva maksusitoumus. Jos haet vakuutta Kelasta, toimita sinne vakuuslasku. Kela tarvitsee vakuuslaskun viitteen maksusitoumukseen.

HUOM. Pyydä Kelaa lähettämään sähköinen maksusitoumus KAS asunnoille. Hakijan tulee toimittaa Kelalle vuokravakuushakemus, jossa hakija antaa luvan maksusitoumuksen sähköiseen toimittamiseen vuokranantajalle. Myönteisen päätöksen jälkeen Kela toimittaa maksusitoumuksen sähköisesti suoraan KAS asunnoille.

Jos saat sosiaalitoimesta paperisen maksusitoumuksen, se tulee lähettää osoitteeseen vuokravalvonta@kas.fi

Asuntotarjouksessa määritelty vakuus tulee toimittaa KAS asunnoille ennen vuokrasuhteen alkua. Avaimia ja huoneiston hallintaa ei luovuteta ennen sovitun vakuuden toimittamista.

Vakuudella vuokranantaja voi kattaa sopimuksen päättymisen jälkeen maksamattomia vuokria sekä erilaisia käyttöön ja/tai kulutukseen perustuvia maksua. Se voi kattaa myös esimerkiksi vuokralaisen vuokrahuoneistolle aiheuttaman vahingot, siivouskulut sekä vuokrasuhteeseen perustuvien saatavien perimiskulut. Kun asunto on asianmukaisessa kunnossa ja maksuvelvollisuudet hoidettu, rahavakuus palautetaan asukkaalle kahden viikon kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä.