KAS bostäder hyr även ut fritt finansierade bostäder till företag för tillfällig användning.

Hyreskontraktet är tidsbestämt. Be hyresförhandlaren på orten om kompletterande information.