Garantisumman är i regel 250 euro i alla nya hyreskontrakt. Har den sökande betalningsanmärkningar är garantin 1 månads hyra. Garantin kan vara antingen en penninggaranti eller en betalningsförbindelse som beviljats av socialverket. Betalningsförbindelsen ska gälla tills vidare. En avvikande garantisumma kan fastställas också till exempel för ett företags hyreskontrakt. I egenskap av hyresvärd godkänner Kommunbostäder Ab också finansiering som erbjudits av Vakuusrahoitus Oy som garanti för bostaden. Ytterligare information finns på www.vakuus.fi/kas.

Den garanti som fastställts i bostadserbjudandet ska tillställas KAS bostäder innan hyresförhållandet börjar. Garantin bör vara betald innan hyresgästen får nycklar till lägenheten.

Garantin skall täcka obetalda hyror och olika användnings-och/eller förbrukningsbaserade avgifter efter hyreskontraktets utgång. Den kan även täcka skador på hyreslägenheten samt kostnader för städning och indrivning av fordringar som rör hyresförhållandet. När bostaden är i korrekt skick och betalningarna har skötts, återbetalas hyresgarantin inom två veckor efter att hyreskontraktet gått ut.