Avfallshanteringskostnader är ett av fastighetens största utgifter. Alla fastighetsutgifter påverkar även direkt hyresbeloppet. Avfallstransportföretagen fakturerar de inneboende för varje påse som de hämtar. Syftet med avfallslagen är att minska avfallsmängden och återvinna användbart material.

Var därför noga med att sortera rätt (blandavfall, bioavfall, glas, metall, kartong, papper) och lägg avfallet i rätt kärl.

Bohag

I miljöboden får man inte lägga bohag, gamla möbler eller hushållsmaskiner. Dessa ska man själv transportera till avfallsdeponin, soptippen eller olika uppsamlingsanläggningar. Om fastighetsskötselbolaget hamnar i att frakta bort överflödiga föremål från miljöboden faktureras extrakostnaderna till den boende som orsakade dem.

Bioavfall

För bioavfall finns ett kärl i miljöboden dit man lägger ruttna livsmedel avfall som kan slås in i tidningspapper eller läggas i papperskassar eller soppåsar avsedda för bioavfall. I bioavfallskärlet får man inte lägga plast, således inte heller plastpåsar.

Bioavfall är:

 • skal från frukt, grönsaker, rotfrukter och ägg
 • rensningsavfall från bär, frukt, kött och fisk
 • matrester och ben
 • kaffesump med filterpåsar, tepåsar
 • torkade och ruttna livsmedel
 • blomjord, växtdelar och torkade blommor
 • trädgårdsavfall

Bioavfall är inte:

 • plastpåsar, plastat papper och blöjor
 • mjölk- och juiceburkar, fil- och yoghurtförpackningar
 • tobaksfimpar och dammsugarpåsar
 • textilier, gummi, läder, glas, porslin och metall
 • konservburkar, burklock och flaskkorkar
 • tvättpulverförpackningar och plastflaskor
 • problemavfall såsom målarfärg och batterier
 • Obs! Surmjölk, yoghurt osv. och dylikt hälls ut i avloppet.

Titta här på HRMs, Helsingforsregionens miljötjänster, hemsida för närmare anvisningar.

Pappersinsamling

I pappersinsamlingskärlet får man lägga endast såsom tidningar och reklampapper enligt sorteringsanvisningarna. Dit får man inte lägga plastat kartong eller papp.

Blandavfall

Avfall som inte sorteras i fastigheten ska läggas i blandavfallskärlet, i omsorgsfullt slutna påsar. I detta kärl får man inte lägga problemavfall.

Kom ihåg att avloppet inte är ett avfallskärl.

I toaletten eller andra avlopp får man inte hälla i ämnen som kan orsaka stopp. Närmare anvisningar om avloppsetiketten finns här.