Om det finns skadedjur i din bostad, ta genast kontakt med disponenten eller med fastighetsskötselbolaget.

Kontaktuppgifterna finns på fastighetens anslagstavla eller här.