Våta utrymmen

Borra inte nya håll i våta utrymmens väggar. Vattenisoleringsmaterialet i väggstrukturen kan brytas och orsaka en fuktskada.

Torra utrymmen

När du borrar i väggar och monterar fästen i dem, kom ihåg att kontrollera om de fästen som du använder passar till väggmaterialet. Ifall du inte är säker på väggmaterialet kan du kontakta disponenten för att ta reda på det. Innan du borrar är det bra att kontrollera att det inte går elledningar just där.

När det gäller stora fästen, t.ex. avsedda för loft, kontrollera även med disponenten om det går att montera sådana i bostaden.