Hemförsäkring

Fastigheten har en fullvärdesförsäkring. Den ersätter dock inte bohag som förstörs i en lägenhetsbrand, egendom som stjäls i ett förråd eller möbler som skadas av en vattenskada.

En bostadsspecifik hemförsäkring ersätter däremot skador uppkomna av ovannämnda skäl. Skaffa dig hemförsäkring genast i samband med flytten. Då är du även berättigad till våra boendeförmåner som du finner i avsnittet boendeförmåner.

Brandvarnare

Den som bor i lägenheten är skyldig att se till att det finns tillräckligt många brandvarnare i bostaden. Skyldigheten att skaffa brandvarnare till bostaden vilar på hyresgästen, inte hyresvärden.

Hur många brandvarnare behövs?

För varje påbörjad yta om 60 m2 ska det finnas minst en brandvarnare. Exempel: i en lägenhet på 65 m2 ska det finnas två brandvarnare.

Vart installeras brandvarnare?

Fäst brandvarnaren i taket i mitten av rummet, över 50 cm från en vägg, ett hörn eller en takbjälke.

Placera inte brandvarnaren i närheten av köket, eldstaden eller badrummet där olika sysslor kan orsaka falska larm.

Installera inte brandvarnaren i närheten av ett vädringsfönster eller mekanisk ventilation.

Byt batterierna, testa regelbundet!

Se till att brandvarnaren fungerar genom att byta batterierna en gång per år.

Testa att brandvarnaren fungerar en gång i månaden genom att trycka på testknappen.

Ladda ner broschyren Paloturvallisuutta kotona (Brandsäkerhet hemma)