Som bilaga till ditt hyreskontrakt finns en ansvarsfördelningstabell som tar upp hyresgästens och hyresvärdens ansvar. Det lönar sig att noggrant läsa tabellen.

Hyresgästen ska underhålla sin bostad väl och för att garantera de boendes trivsel uppmuntrar vi små reparationer i bostäderna. Du kan göra små reparationer som överenskommits i förväg i din bostad enligt ansvarsfördelningstabellen.

Kontrollera dock alltid först med disponenten, om du själv får göra reparationsarbetena eller om de måste ske via hyresvärden.

De inneboende får inte själva göra några som helst vatten-, avlopps-, eller elarbeten.

HYRESGÄSTENS ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Som hyresgäst är du skyldig att genast anmäla läckage, fuktskador och andra fel som du upptäcker i din bostad antingen till disponenten eller fastighetsskötaren. Om du låter blir att anmäla fel på bostaden kan leda till upphörande av hyresförhållandet.