Huset ordningsregler

Boendekommittéerna har rätt att inverka på innehållet i husets ordningsregler. Reglerna följer huvudsakligen lagen om allmänna ordning. Ordningsreglerna får du i början av ditt hyresförhållande och de finns även på anslagstavlan i ditt hus. Vid behov kan de boende på begäran få dem av disponenten.

Om det inte finns ordningsregler utformade av boendekommittén i ditt hus, då gäller de vanliga ordningsreglerna.

Hemfrid

Nattetid mellan klockan 22–07 ska man respektera alla boendes behov av nattvila i våra hus.

Vänligen informera dina grannar i förväg

  • om du ordnar fest i ditt hem
  • eller renoverar din bostad och det orsakar buller.

Se till att meddela grannarna även om störningarna inte är orimliga.

I flervåningshus och radhus bor man nära varandra. Atmosfären och trivseln i huset påverkas starkt av samvaron mellan grannarna till vardags. Kom därför ihåg att du är själv är någons granne och var uppmärksam på de andra boende så att vardagen löper fridfullt.

Åtgärder vid störningar

Om en granne beter sig högljutt eller på annat sätt oskäligt stör de andras hemfrid kontakta då antingen omedelbart polisen eller följande vardag disponenten, beroende på typen av störning. Berätta i din skriftliga anmälan: vad som har hänt och var, när och hur länge störningen varade. För en skriftlig anmälan krävs underskrift av minst två vuxna som bor i olika hushåll. Störningsanmälningsblanketten får du vid behov av disponenten och genom länken nedan. När det har gjorts en skriftlig anmälan tar disponenten kontakt med den som orsakade störningen. Om det störande beteendet upprepas och fortsätter trots varningar, kan det bli aktuellt att säga upp hyreskontraktet.

Skriv ut störningsanmälningsblanketten

Musik

Personer med musik eller sång som hobby har möjlighet att öva hemma. Boendekommittérna bestämmer i varje hus om det finns skäl av att begränsa dessa aktiviteter till vissa tider eller om man ska ge de boende friheten att öva på valfri tid under dagen. Begränsningarna finns i husets ordningsregler och de gäller för alla som bor i huset.

Fester

Det är artigt att i förväg meddela grannarna att det blir fester eller andra aktiviteter som kan orsaka störningar genom att lägga ett meddelande på anslagstavlan. Även då ska man respektera husets vilotid och avsluta festen senast innan vilotiden börjar. Som boende ansvarar du även för att dina gäster följer lagen om hyra av bostadslägenhet och ordningsreglerna.

Skadegörelse

Att låsa dörrar ordentligt är det mest effektiva skyddet mot skadegörelse och annan brottslighet. Se till att din egen bostad är korrekt låst och att porten till huset går i låst på kvälls- och nattid.

Om bostadsaktiebolagets egendom eller inventarier skadas, blir gärningsmannen ersättningsskyldig. Ifall du lägger märke till skadegörelse, anmäl detta till polisen och disponenten så att gärningsmannen ställs till svars. Annars måste reparationskostnaderna betalas gemensamt av alla boende.

Husdjur

Husdjur är tillåtna i bostäderna, men får inte gå fria utanför lägenheten. Husdjur får inte störa andra boende, smutsa ner byggnaderna eller fastighetsområdet. Sällskapsdjur får inte tvättas i gemensamma bastu-utrymmen eller tvättstugor, inte heller släppas ut på barnens lekplatser. Det är alltid djurets ägare som ersätter skador orsakade av djuret. Antalet djur i lägenheten ska vara rimligt. Yrkesmässig uppfödning av hundar, katter eller andra djur är förbjudet.

Rökning

Rökning är förbjuden i husets gemensamma och allmänna utrymmen utomlands. Våra lägenheter är också rökfria. För de boendes trivsel är rökning inte heller rekommenderat på balkonger. Hyresgästen blir ersättningsskyldig för skador i lägenheten orsakade av tobaksrök.