Lämplig innertemperatur är 20–22 grader Celsius. Den mäts med en termometer på en meters höjd och ca 1,5 meter från ytterväggen.

Den vanligaste uppvärmningsmetoden är s.k. vattenburen centralvärme, där det uppvärmda vattnet leds till bostadens värmeelement På flera av våra husobjekt används värmeregleringssystemet eGain som reglerar bostadens temperatur enligt de faktiska väderförhållandena.

Du kan själv reglera temperaturen i din bostad med hjälp av termostatventilen direkt på termostaten. Täck inte termostaten med gardiner och ställ inte möbler framför, annars kan den inte känna av temperaturen i din bostad utan den stänger ventilen och rummet blir svalare. Om ventilen finns under ett vädringsfönster och fönstret är öppet länge, då öppnas termostaten, elementet blir varmare och värme slösas bort.

I eluppvärmda bostäder kan du reglera temperaturen på den nivå som du önskar med hjälp av termostaten som finns i det elektriska värmeelementet. Man får inte torka kläder på elementet på grund av brandrisken.

Det finns anledning att låta golvvärmen stå på i de tvättutrymmen där den är installerad. Uppvärmningen håller strukturen torr och förebygger fuktskador.

Om din bostad alltid är för varm eller kall trots att du reglerar värmen med värmeelementets ventiler, ta kontakt med fastighetsskötselbolaget eller med disponenten.

Ventileringen ska vara snabb, högst några minuter med korsdrag. Sänkning av rumstemperaturen med en grad minskar uppvärmningskostnaderna med cirka 5 %. Att spara energi är allas ansvar. På lång sikt märks besparingen även på boendekostnaderna.

Tips på hur du sparar energi får du bland annat på Motivas webbplats www.motiva.fi.